facebook Vlaanderen Brussel

Binnenkort

woensdag3 augustus Viooltreffen, en ander muziekinstrumenten voor dummies - 19u - instrument of oren
Meer info

De vakantie is ingezet. Tijd vrij om naar hartenlust dingen te doen die je graag doet, zoals musiceren (??)…    In de laatste vioollessen hoop ik iedereen voldoende inspiratie te hebben gegeven. Sommige leerlingen waren aanwezig op de jamsessie in tSmiske vorige woensdag. Het was leuk samen te fiedelen, en ook nieuwe liedjes te leren. Lotte leerde ons zelfs een leuke “berendans” kennen – ik vond de partituren op internet !! Eentje staat een toon lager (t is makkelijker met open snaren te beginnen mi – la – la in plaats van re – sol – sol ) De andere partituur is voor een groepje (de derde stem speelt hier vooral de melodie)
 
Om de vakantie te doorbreken richt ik een VIOLENBIJEENKOMST  op  WOENSDAG 3 AUGUSTUS in  tSmiske te ASSE.
 
We doen hetzelfde:
Samenkomst van de vioolklas om 19 uur – we kunnen wat bijpraten, enkele stukken herhalen…
Goed om even een tussenstop te doen tijdens die lange vakantie… als er vragen zijn, ’t is de moment…
 
Vanaf 20 uur komen meer muzikanten, en volgt er een jamsessie.
Sommigen vragen zich af wat dat is : JAMMEN  ???
 
In de wikipedia vind ik:
De term jamsessie (Engels: jam session) komt uit het Engels en het is een min of meer spontane, onvoorbereide vorm van muzikaal samenspel, meestal in het jazz-genre of aanverwante popgenres als hardrock, blues en rock.

Vanuit het Engels betekent jam "opstopping, opeenhoping, verstoring" en session zoveel als "zitting, bijeenkomst". (Vooral uit het woord "jam" kan enige zelfrelativering worden afgeleid; die zelfrelativering was ook van toepassing op het woord "jazz", wat in z'n oorspronkelijke betekenis onder meer "rotzooitje, rommeltje" betekent.) Met de term jamming wordt vaak muzikaal samenspel aangeduid, tijdens het 'jammen' ontstaan vaak creatieve invallen en niet minder vaak nieuw muzikaal materiaal.

Bij jamsessions worden vaak jazz standards ten gehore gebracht, daar deze tot het algemeen gangbare repertoire van jazzmuzikanten behoren.

 
Wij houden het bij allerlei – volksmuziek enz enz …
’t is gewoon leuk spontaan samen musiceren
Gewoon komen en instrument meebrengen  – iedereen is heel erg welkom (ook ouders – famile – vrienden)  !
 
ZEG HET VOORT !!