facebook Vlaanderen Brussel

Binnenkort

vrijdag13 mei gespreksavond over christelijke minderheden in het Midden-Oosten - 19.30u -
Meer info

Rodenbachfonds organiseert

Gastspreker is prof. Jan M.F. Van Reeth, docent Oosterse Kerken en Godsdienstgeschiedenis van het Nabije Oosten aan de (zelfstandige) Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen te Antwerpen.

Het Midden-Oosten (en bij uitbreiding Noord-Afrika) was de afgelopen weken en is nog steeds niet alleen in de actualiteit met de opstanden van de volkeren tegen hun dictators in heel wat landen. Ook de problemen die christelijke minderheden ervaren, kregen aandacht in de media.

We verwijzen daarbij naar de aanslagen tegen de Kopten in Egypte. Recentelijk, op 9 maart 2011, werden in Caïro nog zes kopten doodgeschoten bij religieus geweld tussen christenen en moslims, er vielen ook 45 gewonden. Bij een aanslag op een koptische kerk op nieuwjaarsdag kwamen in Alexandrië zelfs 21 mensen om het leven.

Ook in Irak zijn er geregeld schermutselingen. In november vorig jaar werd de hoofdstad Bagdad opgeschrikt door een reeks bomaanslagen, die voornamelijk christenen moesten treffen. Alle zes districten, waar een christelijke meerderheid leeft, werden aangevallen. Tijdens een aanval op een katholieke kathedraal kwamen 40 mensen om het leven.

In het gehele Midden-Oosten was een eeuw geleden ongeveer 20 procent van de bevolking christen, nu is dat ongeveer 5 procent en het percentage neemt nog steeds af.

Rodenbachfonds

Aandacht voor volkeren- en mensenrechten is een belangrijke pijler in de missie van het Rodenbachfonds, waarbij ’t Smiske is aangesloten. De gespreksavond is een vervolg op hun project ‘etnische en religieuze minderheden in Koerdistan’. In een brochure en tentoonstelling wordt gefocust op een aantal van die minderheden (alevieten, yezidieten, yarsanieten) in het gebied, dat grofweg het zuidoosten van Turkije, het noordwesten van Iran, het noorden van Irak en het noordoosten van Syrië beslaat. Meer info: www.rodenbachfonds.eu.

Het Rodenbachfonds was ook mede-organisator van de reis die de Aramese gemeenschap van Zellik en Etienne Keymolen in 2010 inrichtten naar het zuidoosten van Turkije, meer bepaald naar de geboortestreek van de Arameeërs, Tur Abdin.