facebook Vlaanderen Brussel

Binnenkort

woensdag16 december Koerdisch instituut: Migratiefenomeen in het algemeen - 20u - 2,5 euro
Meer info

Migratie in België

Info en discussieavond over de migratie in Vlaanderen, diversiteit binnen de allochtone gemeenschap en inburgeringsbeleid. Met als sprekers Matthias Diependaele en Derwich M. Ferho.

Tijdens de avond Armeense en Koerdische dranken verkrijgbaar