facebook Vlaanderen Brussel

Binnenkort

zaterdag18 april Avond van de Arameërs - 20u - gratis
Meer info

Toelichting bij de Aramese gemeenschap als christelijke minderheid in o.a. Oost-Turkije

De Aramezen zijn een belangrijke minderheid in Zellik (Asse). Enkele vertegenwoordigers van de Belgo-Aramese jeugd bieden u de gelegenheid elkaar te leren kennen.  Ze brengen typische hapjes mee en laten u kennismaken met hun cultuur, geschiedenis en godsdienst. Lokale muziek en dans staan aansluitend garant voor een sfeervolle avond. Later wordt een reis ingericht naar Koerdistan, waar zij een christelijke minderheid zijn.

 
Project 'etnische en religieuze minderheden in Koerdistan'

Koerdistan beslaat ongeveer 500.000 vierkante kilometer, een oppervlakte die vergelijkbaar is met die van Frankrijk. De bevolking van Koerdistan bestaat niet alleen uit Koerden, maar ook uit Turkmenen, Arabieren, christelijke gemeenschappen zoals Assyriërs, Suryani's, Armeniërs, Chaldeeërs, Aramezen.

Ongeveer 65 % van de Koerdische bevolking is islamitisch. Daarnaast zijn er Alevi's, Yezidi's, Yazdani's, Zoroaster gelovigen, Kakaï, Joodse, christelijke en "anders religieus geïnspireerde" Koerden, die elk ongeveer 5% vertegenwoordigen.

Het Rodenbachfonds ontwikkelde samen met het Koerdisch Instituut een brochure en minitentoonstelling waarin gefocust wordt op een aantal van die etnische en religieuze minderheden. Op elk van de vijf activiteiten die het Rodenbachfonds plant naar aanleiding van het project 'etnische en religieuze minderheden in Koerdistan' krijgt de bezoeker de brochure aangeboden en kan hij of zij de minitentoonstelling bezoeken.

Meer info over de vijf activiteiten (Aramese avond op 18 april, CD-voorstellingen Transpiradansa op 2, 3 en 8 mei en Koerdisch-Armeense avond op 19 juni): www.rodenbachfonds.eu.