facebook Vlaanderen Brussel

Binnenkort

zaterdag6 juni kettingbal met GPS - 21u - 3,5 euro
Meer info

GPS loodst je veilig de zomerse haven binnen

Met G(reet) en P(aul) Special, ofte dochter en vader Garriau walsen we langzaam de zomer in. Op trekzak en draailier loodsen ze ons doorheen het laatste kettingbal van het seizoen. Jammers hoeven echter niet aan de wal te blijven staan: er is plaats genoeg op onze ark. Na het bal meren we voor een paar maand aan, maar je kan ons wel terugvinden op de festivals, bij de Appelstand.