facebook Vlaanderen Brussel

Binnenkort

donderdag1 februari debat: onderwijs in de Vlaamse Rand - 20u -
Meer info

Onderwijs ligt ons alle nauw aan het hart.  De context waarin leerkrachten moeten werken verandert wel snel en zeker in de Vlaamse Rand wordt de situatie snel complexer.  Het leerlingenpubliek wordt diverser in vele opzichten (M-decreet, thuisproblematieken, verschillende taalachtergrond) .  In dit debat focussen we op de ondersteuning die scholen krijgen, of zouden moeten krijgen.  Welke vormen van ondersteuning werken positief, welke minder?  Welk engagement vragen we van de leerkrachten, ouders en leerlingen om tot een geslaagde schoolloopbaan te komen?  Wat mogen we als maatschappij van het onderwijs verwachten, wat verwacht het onderwijs van de maatschappij?  Is taaldiversiteit een troef of een handicap?