facebook Vlaanderen Brussel

Binnenkort

zaterdag19 september Feest: van Waarom Niet? naar cooperatieve Daarom Wel! CVBA-SO - 15u - 5 euro
Meer info - Reserveer!

Waarom Niet? spitte de vraag uit waarom ecologisch leven in deze tijdsgeest nu nog steeds niet vanzelfsprekend is, ondanks we allen weten dat we het hier allemaal aan het verkloten zijn.

Met Daarom Wel! starten we een project dat ons denken doet veranderen. Als systeem, als politiek project,... als basis van een zoektocht om nu al te leven zoals we vermoeden dat er samen-geleefd dient te worden. 

Aarde vrijkopen door het concreet met een plek te beginnen. Economisch waardeloos maken net om de onverkoopbaarheid als basispremisse te realiseren. Met een coöperatieve als vehikel om op een duidelijke manier gelden te verzamelen.

De economische waarde wordt dan nul, de intrinsieke waarde is wat we er in consensus van maken.

Laat ons onze hoeves en de boeren vrij-kopen, en daarom beginnen met één!