facebook Vlaanderen Brussel

Binnenkort

donderdag29 oktober Cultuurdebat - 20u - gratis
Meer info - Reserveer!

Wat is de rol van de basis in het cultuurbeleid van de toekomst?  Moet de overheid cultuur aanbieden of moet de overheid eerder de basis ondersteunen?  Wat is de rol van het vrijwilligerswerk? Hebben ook wijkcomité’s, jeugdbewegingen, …  een rol te vervullen?

Deze, en ook uw vragen, worden door ’t Smiske voorgelegd aan de minister zelf, twee parlementsleden en de cultuurschepen van de gemeente Asse. 

  • Sven Gatz: Vlaams minister van cultuur (Open VLD)
  • Marius Meremans, Vlaams parlementslid, commissie cultuur (N-VA)
  • Bart Caron, Vlaams parlementslid, commissie cultuur (Groen)
  • Geert Heyvaert, schepen van cultuur (CD&V)

Joris Van den Cruijce zal namens vzw ’t Smiske het debat in goede banen proberen te leiden.  U wordt verwacht om 20 in ’t Smiske, Gemeenteplein 7 te Asse en de inkom is gratis.  Uiteraard is er voor het publiek ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan het panel.

Vlaanderen heeft een nieuwe minister van cultuur, Sven Gatz.  Cultuur heeft vele aspecten.  Het heeft als doel om mensen samen te brengen, maar ook om minder toegankelijke kunst te promoten.  We gebruiken cultuur om onszelf kenbaar te maken in het buitenland.

Het cultuurleven werd in Vlaanderen opgebouwd door vrijwiligersorganisaties zoals Davidsfonds, Willemsfonds, Rodenbachfonds maar ook KWB, VTB en tal van gedreven individuen. Er was geen tussenschot tussen de ‘gewone’ socio-culturele organisaties en de cultuurorganisaties.   Zij richtten cultuurraden op en gebruikten de plaatselijke parochiezaal voor het organiseren van hun eerste concerten.  Nadien kwamen de cultuurcentra het circuit verrijken, wat minder opviel is dat de kleine podia stelselmatig uitgedund werden.  Enerzijds worden lokale organisaties minder uitgedaagd, wie zou er nog moeite doen om een artiest naar de eigen gemeente te halen als er zeer veel praktische bezwaren in de weg staan: geluidsnormen, alcoholverbod voor minderjarigen, SABAM, …  wetende dat de cultuurcentra deze taak van overheidswege meegekregen hebben.  Anderzijds zijn de specifieke genres (folk, jazz, blues, kleinkunst, …) hun kleinschalige circuit aan het verliezen.  De folk verloor een aantal podia zoals den Heksenketel (Antwerpen), Espiral (Borsbeek), Den Ekster (Dranouter), Boek der Kelten (Hoeilaert),...

Kleine (breekbare) muziekgenres hebben nood aan een circuit van kleine clubs, festivals, platenlabels, gespecialiseerde pers, waarin ze kunnen gedijen.  Enkel om die reden konden Laïs, Urban Trad, … destijds doorbreken.  De artiesten kregen de gelegenheid om langzaamaan te groeien, er waren faciliteiten om cd’s op te nemen en te promoten.  Het feit dat we als vrijwilligers mee aan de basis hebben kunnen liggen van dergelijke culturele uitspattingen geeft energie om door te gaan. 

Op dit moment worden de middelen van de overheid niet toegespitst op het ondersteunen van het basiswerk, er wordt vooral ingezet op het aanbieden van cultuur aan de burgers.  De overheid heeft een klant-relatie opgebouwd met de burgers. Cultuur is belangrijk, dus de overheid moet ons die cultuur aan een redelijke prijs bezorgen, net zoals sociale zekerheid, openbaar vervoer.  Gedeeltelijk is dit natuurlijk ook zo, maar het is een politieke visie.  Een andere visie zou kunnen zijn dat we meer moeten inzetten op onze mensen zelf.  Die organisaties die van onderuit bewezen hebben dat ze de vinger aan de pols hebben, kunnen elke steun gebruiken.  Zij brengen mensen bij elkaar, presenteren ook minder toegankelijke kunsten en hebben – meer dan wordt vermoed – een internationale uitstraling. 

Over het evenwicht tussen deze twee visies willen wij graag onze beleidsmakers ondervragen.  Daarom organiseren we een debat met :

  • Sven Gatz: Vlaams minister van cultuur (Open VLD)
  • Marius Meremans, Vlaams parlementslid, commissie cultuur (N-VA)
  • Bart Caron, Vlaams parlementslid, commissie cultuur (Groen)
  • Geert Heyvaert, schepen van cultuur (CD&V)