facebook Vlaanderen Brussel

Binnenkort

zaterdag30 mei Vrij podium gitaarcursisten - 20u - gratis
Meer info

Een heel jaar lang pijnigden cursisten en lesgevers hun vingers.  Men kon les volgen in het 1e, 2e, 3e of 4e jaar "gitaar met akkoorden", de anciens vonden hun gading in de 'samenspelgroep'.  Na veel zweet, eelt en tranen zijn zowel lesgevers als leskrijgers natuurlijk blij om hun vorderingen te kunnen tonen.  En wat meer is... er komt ook een verrassingsoptreden van onze lesgevers: Francis (Sisse) Van Rompaey, Jeroen d'Hauwers, Johan De Rop en Joris Vandesompele.