facebook Vlaanderen Brussel

Binnenkort

zondag27 april Erfgoeddag - 10u-18u - gratis
Meer info

Ergoeddag 2014 staat in het teken van immigratie en andere culturen.   Het spreekt dan vanzelf dat Den Appel een centrale plaats zal innemen.  Ook in 't Smiske is er één en ander te doen.  De inkom is vrij, dus kom zeker langs!