facebook Vlaanderen Brussel

Binnenkort

donderdag10 oktober Transitiecafé: Ho(o)pmarkt - 20u - gratis
Meer info - Reserveer!

Een organisatie van Transitie Asse en Waarom Niet? Een vorm van een open gemeenteraad waarbij iedere aanwezige verkozen is om overstijgend te zoeken naar waar we naartoe willen met ons centrum. Ieder met zijn kennis als een puzzelstukje voor een groter plaatje?

Het Hart van Asse is in beweging. Problemen zoals verkeersopstoppingen, winkels die open en dicht gaan,... het neigt naar een hartinfarct. De meerderheid van het gemeentebestuur heeft heel wat studie en zoeken geïnvesteerd om oplossingen te zoeken. Zij zijn samen na een wedstrijd, in zee gegaan met NV Hopmarkt. Doch de plannen gaan niet van een leien dakje. De uitvoering stuit op veel onbegrip, een actiecomité,... een juridisch getouwtrek lijkt het plan van winkelcentrum annex ondergrondse parking,... onmogelijk te maken. AHA geeft hierover haar feiten op dinsdag 1 oktober in de Bloeijenden Wijngaardt. Transitie Asse wil anders zoeken: wat willen we? We moeten ecologischer handelen... hoe doen we dat? Hoe maken we ons centrum heel toekomstgericht? De tekening is een discussie-opener. Geniet mee van alle kennis en visies die we samen als Assenaren samenbrengen. Ook politici heel erg welkom!