facebook Vlaanderen Brussel

Binnenkort

donderdag7 februari Transitiecafé - 20.00u - gratis
Meer info

Stel nu dat de voedselprijzen naar omhoog gaan? Of dat de benzine en diesel heel langzaam in prijzen zouden stijgen? Of stel dat we een crisis zouden kennen? Stel dat het autoverkeer dichtslibt?.... Stel, hoe zouden we dan onze realiteit willen invullen? Hoe bouwen we dan onze wereld op?

Transitie is een zoektocht voor mensen die zelf denken ipv de politici die voor ons de dingen moeten doen. Voor mensen die op hun niveau, in hun leefwereld,... naar een veerkrachtigere samenleving willen evolueren. Samen, met anderen die voelen dat we met ideeën ons kunnen wapenen tegen doemdenken,... Een transitie naar een ecologischere visie... Wees welkom. Elkaar leren kennen is het eerste ding.